فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
عدم بارداری بعد از چند ماه
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 11 ماه قبل • 
41 بازدیدها1 پاسخ ها-1 نظرات
پریودی مجدد در یکماه
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 11 ماه قبل • 
19 بازدیدها1 پاسخ ها0 نظرات
تست مثبت بارداری
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 11 ماه قبل • 
24 بازدیدها1 پاسخ ها0 نظرات
کلومیفن
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 11 ماه قبل • 
24 بازدیدها1 پاسخ ها0 نظرات
بارداری با پیشاب
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 10 ماه قبل • 
22 بازدیدها1 پاسخ ها0 نظرات
پرده بکارت
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 10 ماه قبل • 
24 بازدیدها1 پاسخ ها0 نظرات
کیست نابوتین
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 10 ماه قبل • 
25 بازدیدها1 پاسخ ها0 نظرات
عدم بارداری بعد از 3 سال
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 10 ماه قبل • 
17 بازدیدها1 پاسخ ها0 نظرات
توده تخمدان
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 10 ماه قبل • 
23 بازدیدها1 پاسخ ها0 نظرات
بارداری
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 10 ماه قبل • 
21 بازدیدها1 پاسخ ها0 نظرات
باشگاه بدنسازی
بی پاسخa1048fbd1736156ad26c9f5eaf85b21f?s=48&d=mm&r=gهما پرسیده شد 11 ماه قبل • 
18 بازدیدها0 پاسخ ها0 نظرات
آسیب به بکارت با شیلنگ آب
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 10 ماه قبل • 
19 بازدیدها1 پاسخ ها0 نظرات
درمان كيست
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 10 ماه قبل • 
23 بازدیدها1 پاسخ ها0 نظرات
سیدنافیلد
بی پاسخf492b4f1e33a5caf5491c06de98ff6b9?s=48&d=mm&r=gدکتر آناهیتا نامجو پاسخ 10 ماه قبل • 
21 بازدیدها1 پاسخ ها0 نظرات
PRP تخمدان
بی پاسخa1048fbd1736156ad26c9f5eaf85b21f?s=48&d=mm&r=gsahar پرسیده شد 10 ماه قبل • 
14 بازدیدها0 پاسخ ها0 نظرات

سوال جدید از پزشک بپرس