زیبایی و سلامت

اثر بخشی عسل در درمان عفونتها

اثر بخشي عسل در درمان عفونتها

مقاله مروری در مورد اثر بخشي عسل در درمان عفونتها

اثر بخشي عسل در درمان عفونتهامقاله مروری در مورد اثر بخشي عسل در درمان عفونتها

اثر بخشی عسل در درمان عفونتها

بيان مسئله: یکی از ویژگی های عسل که مورد توجه قرار گرفته، خواص ضد میکروبی آن است. امروزه به علت گسترش بیماری های عفونی و مقاومت باکتری ها این ویژگی عسل توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. عسل به عنوان درمان موضعی و عامل بالقوه برای درمان عفونت های سیستمیک در نظر گرفته می شود.

هدف:هدف از این مطالعه بررسی ویژگی ها و ترکیبات مختلف ضد میکروبی عسل می باشد.

مواد و روش: در این مطالعه article Review های مربوط به عسل و عفونت موجود در پایگاه هایPubMed ،Ovid، Elsevier ،ProQuest مورد جستجو و مطالعه قرار گرفتند.

یافته ها: بررسی های انجام شده خواص ضد میکروبی عسل را تایید کرده اند که مربوط به اسیدیته، اثر اسمزی، غلظت باالی قند، وجود عوامل باکتریوسید و باکتریواستاتیک و آزاد سازی سیتوکین، و همچنین خواص تعدیل کننده ایمنی و ضد التهابی است. مصرف خوراکی عسل، عمل ضد باکتری را با کاهش پروستاگالندین، افزایش اکسید نیتریک و اعمال اثر پری بیوتیک نشان می دهد.

این عوامل نقش مهمی در کنترل التهاب و کنترل میکروبی دارند. عسل قادر به متوقف کردن quorum sensing است، و بنابراین، به نظر نمی رسد که باکتری در برابر عسل مقاومت ایجاد کند. بر خالف آنتی بیوتیک های مرسوم، عسل باکتری های بیماریزا را هدف قرار می دهد بدون اینکه باعث اختالل در رشد فلور های طبیعی گوارشی شود.
نتيجه گيری: بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی و بالینی نشان داده اند که عسل عامل ضد میکروبی وسیع الطیف است. از اینرو امروزه توجه بیشتری به این خصوصیت عسل چه به صورت استفاده موضعی و چه سیستمیک به عنوان یک عامل ضدباکتری معطوف شده است.

عسل و عفونت بدن

رد پای تجویز عسل را  می توان در میان نسخه های طبیبان طب سنتی از دیرباز تا کنون به راحتی یافت. استفاده از عسل طبیعی در درمان و بهبود زخم های عفونی، بیماری های گوارشی ناشی از فعالیت باکتری ها، عفونت های ادراری، ریوی، عفونت دستگاه تناسلی، رحم، عفونت کلیه و عفونت های چشم و گوش و گلو و سیستم تنفس و … بسیار رایج است که در مقالات بعدی به توضیح یکایک آنها و اثر عسل  خواهیم پرداختیم.

عفونت (infection) می تواند به دلایل مختلف از جمله فعالیت باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، انگل ها، پریون ها و ویروئیدها ایجاد شود. به طور کلی رشد و تکثیر میکروب ها و میکروارگانسیم های خارجی مضر در زخم ها و یا اندام های بدن موجود زنده (میزبان) باعث عفونت می شود.

از  نظر ما عسل یک ابَرخوراکی جهانی است، یک قهرمان غذایی که یک تنه در مقابل انواع باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و دیگر عوامل بیماری زا ایستادگی می کند. عسل طبیعی با فعالیت های رطوبتی، ویسکوزیته بالا و میکروب کشی، مانند یک صد دفاعی از رشد و تکثیر عوامل عفونت زا جلوگیری می کند.

نویسنده: امير منصوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =