پنی سیلین‌ها (پنی سیلین و آموکسی سیلین) به طور گسترده برای درمان انواع عفونت‌ها از جمله عفونت‌های پوستی، عفونت قفسه سینه و عفونت‌های دستگاه ادراری استفاده می‌شود. سفالوسپورین‌ها (مانند سفالکسین) برای درمان طیف وسیعی از عفونت‌ها استفاده می‌شود، اما برخی از آن‌ها برای درمان عفونت‌های جدی‌تر مانند مننژیت نیز موثر هستند.