تزریق در پزشکی به معنی روشی جهت وارد کردن داروهای آمپول یا واکسن به داخل بدن با استفاده از سرنگ و سرسوزن تیز است. عمل تزریق به غیر از سرنگ با وسایل دیگری مانند جت اینجکتور (اسپری زیر پوست بدون سوزن) نیز انجام می گردد.