مقایسه اثر عسل و دیفن هیدرامین بر تسکین سرفه کودکان دارای عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی

عفونت ویروسی چیست ؟ عفونت ویروسی، گسترش یک ویروس مضر در داخل بدن است. ویروس‌ها بدون کمک میزبان تولی...

ادامه مطلب