تاثیر استفاده موضعی عسل در پیشگیری از موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به لوسمی

ارزیابی اثربخشی عسل در پیشگیری از موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به لوسمی موکوزیت چیست...

ادامه مطلب