داروهای ضد عفونت

سفتریاکسون

سفتریاکسون یک آنتی بیوتیک سفالوسپورین با طیف وسیع است که برای درمان عفونت های باکتریایی در مکان های مختلف مانند دستگاه تنفسی، پوست، بافت نرم و مجاری ادراری استفاده می شود.

نام های تجاری

روسفین

زمینه

سفتریاکسون یک آنتی بیوتیک سفالوسپورین نسل سوم با طیف وسیع است. نیمه عمر بسیار طولانی در مقایسه با سایر سفالوسپورین ها دارد و نفوذپذیری بالایی به مننژها ، چشم ها  و گوش داخلی دارد . سفتریاکسون نسبت به سفالوسپورین های نسل اول یا دوم، پوشش گرم منفی گسترده تر و قوی تری دارد، اما فعالیت بدتری در برابر استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی سیلین دارد. سفتریاکسون به دلیل فعالیت خوب آن در برابر انتروباکتریاسه مقاوم به چند دارو، نمایه اثرات جانبی نسبتاً ایمن و نیمه عمر طولانی آن که امکان دوز روزانه یا دو بار در روز را آسان می کند، یک ضد میکروبی رایج است.

ساختار

سفتریاکسون یک آنتی بیوتیک سفالوسپورین با طیف وسیع است که برای درمان عفونت های باکتریایی در مکان های مختلف مانند دستگاه تنفسی، پوست، بافت نرم و مجاری ادراری استفاده می شود.

سفتریاکسون

وزن
میانگین: 554.58
تک ایزوتوپی: 554.04605704
فرمول شیمیایی
18 H 18 N 8 O 7 S 3

فارماکولوژی

نشانه
Ceftriaxone is used for the treatment of the infections (respiratory, skin, soft tissue, UTI, ENT) caused by susceptible organisms. Organisms that are generally susceptible to ceftriaxone include S. pneumoniae, S. pyogenes (group A beta-hemolytic streptococci), coagulase-negative staphylococci, Some Enterobacter spp, H. influenzae, N. gonorrhoeae, P. mirabilis, E. coli, Klebsiella spp, M. catarrhalis, B. burgdorferi, and some oral anaerobes.
فارماکودینامیک
سفتریاکسون یک آنتی بیوتیک سفالوسپورین/سفامایسین بتالاکتام است که در درمان عفونت های باکتریایی ناشی از ارگانیسم های حساس معمولاً گرم مثبت استفاده می شود. سفتریاکسون فعالیت in vitro در برابر باکتری های هوازی گرم مثبت، هوازی گرم منفی و بی هوازی دارد. فعالیت باکتری کش سفتریاکسوناز مهار سنتز دیواره سلولی ناشی می شود و از طریق اتصال سفتریاکسون به پروتئین های متصل شونده به پنی سیلین (PBPs) انجام می شود. سفتریاکسون در برابر هیدرولیز توسط انواع بتالاکتامازها از جمله پنی سیلینازها و سفالوسپورینازها و بتالاکتامازهای طیف گسترده پایدار است.با این حال، مقاومت به سفتریاکسون معمولاً از طریق هیدرولیز بتالاکتاماز، PBP های تغییر یافته یا کاهش نفوذپذیری سلول های باکتریایی رخ می دهد.  سفتریاکسون را نباید با رقیق کننده ها/محصولات حاوی کلسیم با خط IV مخلوط کرد یا به آنها داد زیرا ممکن است باعث رسوب سفتریاکسون شوند.  استفاده از سفتریاکسون همچنین ممکن است باعث ایجاد لجن صفراوی یا سنگ شکن کیسه صفرا شود.
مکانیسم عمل

سفتریاکسون با مهار سنتز موکوپپتید در دیواره سلولی باکتری عمل می کند. بخش بتالاکتام سفتریاکسون به کربوکسی پپتیدازها، اندوپپتیدازها و ترانس پپتیدازها در غشای سیتوپلاسمی باکتری متصل می شود. این آنزیم ها در سنتز دیواره سلولی و تقسیم سلولی نقش دارند. اتصال سفتریاکسون به این آنزیم ها باعث از دست دادن فعالیت آنزیم می شود. بنابراین، باکتری ها دیواره های سلولی معیوب تولید می کنند و باعث مرگ سلولی می شوند.

هدف اقدامات ارگانیسم
آپروتئین متصل شونده به پنی سیلین 2B
بازدارنده
استرپتوکوک پنومونیه (سویه ATCC BAA-255 / R6)
Uخانواده حامل املاح 22 عضو 11 در دسترس نیست انسان
Uخانواده حامل املاح 22 نفره 6 در دسترس نیست انسان
Uخانواده حامل املاح 22 نفره 8 در دسترس نیست انسان
Uخانواده حامل املاح 15 نفره 1 در دسترس نیست انسان
جذب
سفتریاکسون فقط به صورت تزریقی، عضلانی یا داخل وریدی تجویز می شود. سفتریاکسون در صورت مصرف خوراکی کمتر از 1 درصد در دسترس زیستی است.
حجم توزیع
حجم توزیع ظاهری دوز داخل وریدی یا عضلانی در بیماران سالم 78/5 تا 5/13 لیتر است. حجم توزیع دوز داخل وریدی یا عضلانی در بیماران سپتیک 48/6 تا 2/35 لیتر است. به عنوان یک درمان موثر مننژیت باکتریایی.
اتصال به پروتئین
سفتریاکسون 95% به پروتئین متصل است.
متابولیسم
متابولیسم سفتریاکسون ناچیز است.
مسیر حذف
سفتریاکسون عمدتاً از طریق ادرار دفع می شود (67-33%).باقیمانده از طریق ترشح در صفرا دفع شده و از طریق مدفوع از بدن خارج می شود.
نیمه عمر
نیمه عمر دفع سفتریاکسون 5.8-8.7 ساعت است. نیمه عمر سفتریاکسون در مایع گوش میانی 25 ساعت تخمین زده شده است.
ترخیص کالا از گمرک
کلیرانس پلاسمایی سفتریاکسون در بزرگسالان سالم که دوز 3-0.15 گرم دریافت می کنند 0.58 تا 1.45 لیتر در ساعت است.  کلیرانس کلیوی سفتریاکسون 0.32 تا 0.73 لیتر در ساعت است.  در بیماران بخش مراقبت های ویژه، کلیرانس کلی داروی سفتریاکسون 0.96L/h (0.55-1.28 L/h) و کلیرانس داروی بدون پیوند 1.91 L/h (1.46-6.20 L/h) بود.
سمیت
مصرف بیش از حد سفتریاکسون ممکن است خطر سنگ کلیه و متعاقب آن نارسایی حاد کلیه (PARF) را افزایش دهد.  سایر علائم مصرف بیش از حد در ادبیات موجود نیست. با این حال، آنها احتمالا مشابه اثرات نامطلوب دارو هستند. اگر مصرف بیش از حد سفتریاکسون رخ داد، با درمان علامتی و حمایتی درمان کنید، زیرا سطح سفتریاکسون با دیالیز کاهش نمی یابد.

فعل و انفعالات

تداخلات دارویی 

این اطلاعات نباید بدون کمک یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی تفسیر شود. اگر فکر می کنید که یک تعامل را تجربه می کنید، فوراً با یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی تماس بگیرید. عدم وجود تعامل لزوماً به معنای عدم وجود تعامل نیست.

محصولات

مواد تشکیل دهنده محصول 

جزء UNII CAS کلید INCHI
سفتریاکسون سدیم 023Z5BR09K 104376-79-6 PMRZKYOXTPBIQF-MAODNAKNSA-J

 

بین المللی / مارک های دیگر
Acantex (Roche) Biotrakson (Bioton) Rocephine (Roche)
نام تجاری محصولات نسخه ای
محصولات نسخه عمومی
محصولات مخلوط
شناسه های شیمیایی
UNII
75J73V1629
شماره CAS
73384-59-5
کلید InChI
VAAUVRVFOQPIGI-SPQHTLEESA-N
InChI
InChI=1S/C18H18N8O7S3/c1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10( 6)16(31)32)21-11(278(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7/h5,9,15H,3-4H2,1-2H3, (H2,19,20)(H,21,27)(H,23,29)(H,31,32)/b24-8-/t9-,15-/m1/s1
نام IUPAC
(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-آمینو-1،3-تیازول-4-یل)-2-(متوکسی ایمینو)استامیدو]-3-{[(2-متیل-5، 6-دیوکسو-1،2،5،6-تتراهیدرو-1،2،4-تریازین-3-ایل)سولفانیل]متیل}-8-اکسو-5-تیا-1-آزابی سیکلو[4.2.0] اکتبر-2 -ene-2-کربوکسیلیک اسید
لبخند می زند
[H][C@]12SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)NN3C)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\C1 =CSC(N)=N1)C(O)=O

فرمهای مقدار مصرف

خواص
حالت
جامد
ویژگی های تجربی
ویژگی ارزش منبع
نقطه ذوب (درجه سانتیگراد) > 155 درجه سانتیگراد در دسترس نیست
logP -1.7 در دسترس نیست
نفوذپذیری Caco2 -6.88 ADME Research، USCD

 

خواص پیش بینی شده
ویژگی ارزش منبع
حلالیت در آب 0.105 میلی گرم در میلی لیتر ALOGPS
logP -0.01 ALOGPS
logP -1.9 Chemaxon
logS -3.7 ALOGPS
pKa (قوی ترین اسیدی) 2.7 Chemaxon
pKa (قوی ترین پایه) 3.36 Chemaxon
بار فیزیولوژیکی -2 Chemaxon
تعداد گیرنده هیدروژن 12 Chemaxon
تعداد اهداکنندگان هیدروژن 4 Chemaxon
مساحت سطح قطبی 208.98 Å 2 Chemaxon
تعداد اوراق قابل چرخش 8 Chemaxon
انکسار 128.47 m3 · mol -1 Chemaxon
قطبی پذیری 51.47 Å 3 Chemaxon
تعداد حلقه ها 4 Chemaxon
فراهمی زیستی 0 Chemaxon
قانون پنج خیر Chemaxon
فیلتر Ghose خیر Chemaxon
قانون وبر خیر Chemaxon
قانون MDDR مانند آره Chemaxon

 

ویژگی های پیش بینی شده ADMET
ویژگی ارزش احتمال
جذب روده انسان 0.952
سد خونی مغزی 0.9748
Caco-2 نفوذپذیر 0.8957
سوبسترای P-گلیکوپروتئین لایه 0.726
مهارکننده P-گلیکوپروتئین I غیر بازدارنده 0.8942
مهارکننده P-گلیکوپروتئین II بازدارنده 0.5293
ناقل کاتیون آلی کلیه غیر بازدارنده 0.8024
بستر CYP450 2C9 غیر بستر 0.7943
بستر CYP450 2D6 غیر بستر 0.8172
بستر CYP450 3A4 لایه 0.5374
بستر CYP450 1A2 غیر بازدارنده 0.7538
مهارکننده CYP450 2C9 غیر بازدارنده 0.7088
مهارکننده CYP450 2D6 غیر بازدارنده 0.8666
مهارکننده CYP450 2C19 غیر بازدارنده 0.7034
مهارکننده CYP450 3A4 بازدارنده 0.6432
بی بندوباری بازدارنده CYP450 بی بندوباری بازدارنده CYP بالا 0.5509
تست ایمز غیر سمی AMES 0.7336
سرطان زایی غیر سرطان زا 0.8392
تجزیه زیستی آماده زیست تخریب پذیر نیست 0.9968
سمیت حاد موش 2.1681 LD50، mol/kg قابل اجرا نیست
مهار hERG (پیش بینی I) مهار کننده ضعیف 0.9865
مهار hERG (پیش بینی کننده II) غیر بازدارنده 0.6145
منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 12 =