بره موم درمانی, بیماری های عفونی, پوست

اثرات کرم و عصاره ی بره موم بر عفونت قارچی

Investigating the antibacterial properties of propolis

اثرات کرم و عصاره ی بره موم بر عفونت قارچي کانديدا نسبت به داروهای شیمیايي موجود

Investigating the antibacterial properties of propolis

اثرات کرم و عصاره ی بره موم بر عفونت قارچی

با وب سایت سلامت و درمان همراه شوید تا در مورد اثرات کرم و عصاره ی بره موم بر عفونت قارچی بیشتر بخوانیم.

مقدمه:کاندیدا معمولترین عامل عفونت قارچی در دنیای پزشکی محسوب می شود که شایعترین گونه،کاندیدا آلبیکانس موجب آفت دهانی در انسان می شود و نوع شایع دیگر آن ولوواژینیت کاندیدیایی است که دومین عفونت شایع در زنان می باشد که قابلیت عود مکرر دارد. از آنجا که خاصیت ضد قارچی بره موم در کل دنیا به اثبات رسیده بر آن شدیم تا مطالعه ای در جهت مقایسه اثر عصاره و کرم بره موم بر روی عفونت کاندیای دهان و واژن نسبت به داروهای نیستاتین و
کلوتریمازول انجام دهیم.

روش کار: مروری بر مطالعات در سال های اخیر

یافته ها:در مطالعات انجام گرفته عصارهی بره موم در کاهش شکایات بیماران با مشکالت کاندیدا آلبیکانس در حد نیستاتین موثر بوده است همچنین کرم بره موم موجب کاهش شکایت بیماران با ولوواژینیت در حد کرم کلوتریمازول می باشد. در مطالعات آزمایشگاهی بره موم در کاهش درصد کلونی های قارچی در حد داروهای شیمیایی عمل کرده است که این تفاوت ها از نظر آماری کامالً معنا دار می باشد.

 

نتيجه گيری: محصولات بره موم در حد محصولات شیمیایی بر روی عفونت های کاندیدیایی اثر گذار هستند و هیچ عارضه جانبی در بیماران که از این محصولات استفاده کرده اند دیده نشده است.

نویسنده: مرضيه سليمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =