عسل درمانی

عسل پروبیوتیک

Probiotic honey

عسل پروبیوتیک و پروبیوتیک حاصل از عسل

عسل پروبیوتیک و پروبیوتیک حاصل از عسل

عسل پروبیوتیک

بيان مسئله: عسل برای پیشگیری و درمان بیماریهای مختلف بیش از 4000 سال به عنوان یک منبع امیدوار کننده مطرح بوده است. ترکیب عسل طبیعی با باکتری های پروبیوتیک محصول سلامت بخش منحصر به فردی را به وجود می آورد.

کیفیت عسل به وسیله ی ویژگی های حسی، شیمیایی، فیزیکی و میکروبیولوژیکی اش مشخص شده است. به طور کلی عسل طبیعی pH اسیدی دارد و به طور عمده از قندها 80 درصد، آب 17 درصد و 3 درصد باقیمانده را از آنزیم ها، اسیدها و مواد معدنی تشکیل یافته است. تعداد کمی از گونه های باکتریایی در عسل طبیعی غیر پاستوریزه به عنوان میکرو فلور طبیعی وجود دارد.

قسمت قابل توجهی از میکرو فلور طبیعی از پروبیوتیک ها هستند. تحقیق حاضر به مطالعه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی، پارامترهای سیدروفوروژنتیک و پروبیوتیک از میکرو فلور طبیعی عسل استخراج شده از زنبورها در نظر گرفته شده است.

هدف پژوهش: با توجه به اهمیت ارتقا سلامت، عسل و میکرو فلور طبیعی آن میتواند به طور موثری به عنوان یک منبع پروبیوتیک بالقوه در نظر گرفته شود. تا به حال اثر پروبیوتیکی تعدادی از گونه های باکتریایی از جمله گلوکونوباکتر اکسیدانس، باکتریهای اسیدالکتیک فروکتوفیلی، باسیلوسها و… بررسی شده است. اثر ضد کلسترولیمی گلوکونوباکتر اکسیدانس به عنوان یکی از صفات پروبیوتیکی بسیار مطلوب مطرح میباشد.

با توجه به خاصیت تحمل اسید و صفرا پتانسیل این باکتریها به زنده ماندن تحت شرایط سخت دستگاه گوارش انسان افزایش می یابد. تولید سیدروفور به وسیله پروبیوتیک گلوکونوباکتر اکسیدانس برای اولین بار گزارش گردید. عسل به عنوان یک منبع غنی از آهن استفاده می شود که برای استفاده از آهن موجود در آن میکرو فلور طبیعی لیگاندهای طبیعی شلاته کننده آهن با وزن مولکولی کم به نام سیدروفورها را تولید می کند.
سنتز سیدروفور خواص پروبیوتیکی میکرو ارگانیسم را نشان می دهد. باکتری های اسیدالکتیک فروکتوفیلی )FLAB )گروه خاصی از باکتری های اسیدالکتیک هستند که فروکتوز را بیش از گلوگز به عنوان سوبسترای رشد ترجیح میدهند. آنها در جایگاه های غنی از فروکتوز برای مثال گل ها و میوه ها یافت می شوند علاوه بر این، این میکرو ارگانیسم ها را می توان در غذاهای تخمیر شده از میوه های خاص از جمله نوشیدنی های حاوی الکل و کاکائو تخمیر شده و… یافت.

گونه های فروکتوباسیلوس و الکتوباسیلوس کانکئی نماینده ی این میکروارگانیسم ها هستند و چندین گونه جدید اخیرا به عنوان اعضای این گروه طبقه بندی شده اند. یافته ها به وضوح نشان می دهند که زنبور عسل و محصولات آنها منابع غنی FLAB هستند. همچنین FLAB کاندید بالقوه به عنوان پروبیوتیک های زنبور عسل مطرح می باشند.

با وب سایت سلامت و درمان همراه شوید تا در مورد عسل پروبیوتیک بیشتر بخوانیم.

یافته ها و نتيجه گيری: بنابر آنچه توضیح داده شد عسل و باکتریهای پروبیوتیک میکرو فلور آن یک مکمل غذایی طبیعی امن برای پیشگیری یا کاهش اختالالت دستگاه گوارش است.

کليد واژه ها: پروبیوتیک، عسل، گلوکونوباکتر اکسیدانس

نویسندگان: رسول شفيعی و عفت عبادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × یک =