عسل درمانی, سیستم ایمنی

ترکیبات عسل به عنوان مهارکننده سیکلواکسیژناز با فعالیت آنتي اکسیداني و ضدالتهابي

honey salamat darman

بررسي محاسباتي داکینگ مولکولي ترکیبات فالونوئیدی موجود در عسل به عنوان مهارکننده های طبیعي سیکلواکسیژناز با فعالیت آنتي اکسیداني و ضدالتهابي

ترکیبات عسل به عنوان مهارکننده

ترکیبات عسل به عنوان مهارکننده سیکلواکسیژناز با فعالیت آنتي اکسیداني و ضدالتهابي

بيان مسئله: از هزاران سال پیش تاکنون، عسل توسط انسان به عنوان یک ماده مغذی به عنوان غذا و همچنین برای اهداف خاص درمانی مورد استفاده قرار گرفته است. عسل یک محلول آبی غنی از شکر حاوی تعدادی متابولیت ثانویه از جمله فالونوئیدها است. ویژگیهای آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی عسل عمدتا از طریق فالونوئیدهای موجود در آن به روش های گوناگونی بروز پیدا می کند. یکی از این روش ها، مهار مستقیم آنزیم های تولیدکننده آنیون سوپراکسید مانند سیکلواکسیژناز است. سیکلواکسیژناز (COX (کاتالیز سنتز پروستاگالندین E2 و تشکیل ترکیبات فعال اکسیژن (ROS (را برعهده دارد، که یک مرحله اساسی در تشکیل تومور و پیشرفت مراحل آن و همچنین توسعه پاسخ های التهابی، محسوب می شود.

هدف پژوهش: مهار آنزیم COX توسط فالونوئیدهای موجود در عسل می تواند در درمان طیف وسیعی از سرطان ها و بیماری های التهابی سودمند باشد. مهارکننده های شیمیایی موجود برای COX از خود سمیت و عوارض جانبی نشان می دهند. بنابراین شناسایی و توسعه ترکیبات طبیعی به عنوان مهارکننده های بالقوه COX همچون عسل می تواند از بروز این عوارض جلوگیری کند. هدف از این مطالعه بررسی اتصال مولکولی 12 فالونوئید موجود در عسل به عنوان مهارکننده 2-COX با خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی است.

روش و چگونگی انجام پژوهش: با استفاده از ساختارهای سه بعدی آنزیم و ترکیبات فالونوئیدی اتصال مولکولی آنها علیه 2-COX به کمک نرم افزار 6.2.Autodock4 مطالعه شد و نتایج از نظر صورت بندی و انرژی اتصال بررسی شد.

یافته ها و نتيجه گيری: مطالعات داکینگ مولکولی نشان داد که تمامی این ترکیبات از انرژی اتصال و الگوی مهاری قابل قبولی علیه پروتئین هدف برخوردار هستند که قابل رقابت با مهارکننده های شیمایی COX می باشد. این مطالعه محاسباتی دیدگاه نوینی در شناخت خواص درمانی عسل پیشرو محققان قرار می دهد که نیازمند مطالعات بیشتر محاسباتی و آزمایشگاهی برای توسعه این مهارکننده های بالقوه طبیعی است.

با وب سایت سلامت و درمان همراه شوید تا در مورد ترکیبات عسل به عنوان مهارکننده سیکلواکسیژناز با فعالیت آنتي اکسیداني و ضدالتهابي بیشتر بخوانیم.

کليد واژه ها: عسل، فالونوئید، داکینگ مولکولی، سیکلواکسیژناز، آنتیاکسیدان

نویسندگان: مهران ميراوليایی و فاطمه اعرابی جشوقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 7 =