مقاله, چربی خون, عسل درمانی

تاثیر ترکیبی عسل وسرکه ی سیب بر چربی های خون

چربی خون

ارزیابی تاثیرترکیبی عسل وسرکه ی سیب بر چربی های خون

چربی خون بالا اصطلاحی پزشکی برای بیان سطوح غیر طبیعی چربی‌ها (لیپیدها) در خون است. دو نوع عمده چربی موجود در خون شامل: تری‌گلیسیرید و کلسترول می باشد.

چربی خون

اختلالات لیپیدی از مهم ترین عواملی هستند که در ایجاد و پیشرفت ضایعات قلبی- عروقی نقش دارند. هدف از این مطالعه بررسی نقش و کاربرد اثر ترکیبی عسل و سرکه ی سیب بر چربی های خون بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی است.

روش ها : این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که در بیمارستان های آموزشی ولی عصر (عج) و امیرالمومنین (ع) شهرستان اراک انجام شد. نمونه های پژوهش 30 نفر بودند. از همه ی آن ها رضایت نامه ی اخلاقی دریافت شد و به شیوه ی تک گروهی قبل و بعد, تحت آزمون قرار گرفتند.

ابتدا میزان چربی های خون (کلسترول, تری گلیسیرید, LDL و HDL) آن ها بررسی شد. سپس, 2 بار در روز در یک لیوان حاوی 200 سی سی آب, یک قاشق غذاخوری عسل طبیعی و یک قاشق غذاخوری سرکه ی سیب به آن ها داده شد. بعد از 4 هفته سطح چربی خون آن ها مجددا ارزیابی شد و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها : نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که بعد از مداخله, میانگین و انحراف معیار تری گلیسرید قبل و بعد, به ترتیب 42.9±164.56 و 79.8±314.13 بود, میانگین و انحراف معیار کلسترول قبل و بعد, به ترتیب 58.13±256.8 و 31.26±137.7 بود و میانگین و انحراف معیار کلسترول LDL قبل و بعد, به ترتیب 48.6±185.4 و 25.07±120.43 بود که در هر سه مورد, کاهش معناداری را بعد از مداخله نشان می دهد؛ ولی میانگین HDL قبل 10.6±43.30 و میانگین بعد آن 16.1±64.03 بود که نشان دهنده ی افزایش معنادار آن بعد از مداخله است (p=0.001).

نتیجه گیری : به نظر می رسد که اثر ترکیبی عسل و سرکه ی سیب, نقش بسیار موثری در کاهش چربی های مضر و افزایش چربی خوب در بیماران مبتلا به چربی خون بالا دارد.

برای دانلودکامل مقاله اینجاکلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 15 =