مقاله, طب سنتی, عسل درمانی, ناباروری

تاثیرعسل بر بهداشت باروری زنان

نی 1

ارزیابی تاثیرعسل بر بهداشت باروری زنان

بهداشت باروری چیست؟

به معنای آن است که افراد قادر به داشتن زندگی جنسی مسئولیت پذیر، رضایت بخش و ایمن هستند و توانایی تولید مثل و آزادی تصمیم‌گیری در مورد اینکه، چه موقع و چند بار این کار انجام دهند را دارند.

نی 1

 سابقه و هدف:  سلامت زنان دارای مفهومی وسیع بوده و ابعاد آن شامل سلامت جسمی, روانی, اجتماعی, فرهنگی و معنوی است و تحت تاثیرعوامل اجتماعی سیاسی اقتصادی و بیولوژیک قرار دارد. امروزه طب سنتی و طب

مکمل و تغذیه درمانی و استفاده از غذاهای عملگرا جایگاه ویژه ای در حفظ سلامت و پیشگیری و درمان بیماریها دارد و از آنجاییکه سلامت زنان نقش مهمی در سلامت خانواده و جامعه دارد, این تحقیق با هدف بررسی

تاثیرعسل بر بهداشت باروری زنان انجام شد.

مواد و روش ها:  پژوهش حاضر یک مطالعه مروری-روایتی است که با هدف بررسی تاثیرعسل بر بهداشت باروری زنان در مقالات انگلیسی و فارسی مرتبط در فاصله سالهای 2005 تا 2020 صورت گرفته است. به منظوردسترسی

به مقالات مرتبط جستجو در پایگاه های علمی Cochran, Embase, Pubmed, Medline, Sid, Medlib, Scopus, ISI, Google Scholar انجام گرفت. در جستجوی به عمل آمده و با توجه به معیارهای ورود در مجموع تعداد 76

مقاله بدست آمد که با حذف مقالات تکراری و همپوشان در پایگاه های اطلاعاتی در مرحله اول تعداد25 مقاله باقی مانده و در نهایت بعد از اعمال معیارهای ورود خروج, تعداد 13 مقاله مورد مطالعه قرارگرفت. یافته ها: بررسی

مقالات نشان می دهد که عسل در بهبود زخم سزارین و اپی زیوتومی, کاهش شدت درد قاعدگی اولیه, کاهش مقدار, مدت و فاصله بین دو خونریزی قاعدگی, کاهش میزان تهوع, استفراغ و سردرد همراه با درد قاعدگی و

پیشرفت زایمان موثر است. همچنین عسل در درمان عفونت کاندیدایی واژن موثر می باشد.

نتیجه گیری : عسل می تواند به عنوان طب مکمل در پیشگیری و درمان تعداد زیادی از مسایل بهداشتی و درمانی زنان به تنهایی یا درکنار دارو درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلودکامل مقاله اینجاکلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + یازده =