سرطان, پرتو درمانی

تأثیرات عسل در برابر پرتو درماني سلول های فیبروبلاست

radiation therapy

تأثیرات حمايتي عسل در برابر پرتو درماني سلول های فیبروبلاست

تأثیرات عسل در برابر پرتو درماني سلول های فیبروبلاست

تأثیرات عسل در برابر پرتو درماني

بيان مسئله: برخورد پرتوهای یونیزه کننده با سلول زنده، باعث تولید رادیکال های آزاد شده و این رادیکال ها، باعث آسیب به مولکول های زیستی مهمی ازجمله کروموزوم ها، پروتئین ها و لیپید ها خواهند شد. نتایج مطالعات متعدد نشان داده است که عسل به عنوان ماده دارای خواص آنتی اکسیدان، در حافظت از سلول های فیبروبلاست پرتو دیده، موثر می باشد.

هدف پژوهش: این مطالعه مروری، بر مبنای تشخیص ژن ها و پروتئین های درگیر در چرخه و مرگ سلولی صورت گرفته است تا مسیر مولکولی عملکرد آنتی اکسیدانی عسل، مشخص گردد.

روش و چگونگی انجام پژوهش: بررسی اسناد و مدارک از دو بعد قرآنی و سیستماتیک علمی انجام شده است تا به سوال مطرح شده پاسخ داده شود.

یافته ها و نتيجه گيری: یافته ها نشان دادند که پیش درمانی با عسل باعث کاهش معنی دار بیان ژن های ATM ، P53 ،P16ink4a و سایکلین D1 در  فیبروبالست های پرتو دیده )با شدت 1 گری( می شود. همچنین مطالعات نشان می دهد که عسل باعث افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان  )SOD,GPX,CAT )در فیبروبلاست های پرتو دیده می شود و این در حالی است که پرتو درمانی، سبب کاهش فعالیت این آنزیم ها خواهد شد. در نهایت، عسل حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان متعددی چون کورستین، اسید کافئیک، اسید کلروژنیک می باشد که ممکن است اثرات حمایتی مذکور را القا کنند.

به عنوان یک نتیجه گیری کلی، عسل یک حفاظت پرتویی در برابر اشعه ایجاد می کند که موجب کاهش مرگ سلولی ناشی از پرتو درمانی می شود.
زندگی زنبورعسل همراه با شگفتی های اسرار آمیز است که جز با تفکر عمیق آشکار نمی شود. لذا خداوند متعال فرموده است در آن نشانه ای است برای آنان که می اندیشند.

نویسندگان: فاطمه جعفری هرستانی و  سيد مرتضی جوادی راد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − هشت =