دارو های ضد ویروس

اسیکلوویر

آسیکلوویر یک آنالوگ گوانوزین است که برای درمان هرپس سیمپلکس، واریسلا زوستر و هرپس زوستر استفاده می شود.

نام های تجاری

سیتاویگ، Xerese، Zovirax

زمینه

آسیکلوویر یک آنتی ویروس آنالوگ نوکلئوتیدی است که برای درمان هرپس سیمپلکس، واریسلا زوستر ، هرپس زوستر، هرپس لبیالیس و کراتیت هرپس حاد استفاده می شود . آسیکلوویر به طور کلی خط اول در درمان این ویروس ها استفاده می شود و برخی از محصولات برای بیماران 6 ساله توصیه می شود.

ساختار

آسیکلوویر یک آنالوگ گوانوزین است که برای درمان هرپس سیمپلکس، واریسلا زوستر و هرپس زوستر استفاده می شود.

آسیکلوویر

وزن
میانگین: 225.2046
تک ایزوتوپی: 225.086189243
فرمول شیمیایی
8 H 11 N 5 O 3

فارماکولوژی

نشانه
کرم موضعی آسیکلوویر برای درمان تبخال لبیالیس عود کننده در بیماران 12 سال و بالاتر با ایمنی کافی توصیه می شود.  قرص، کپسول و سوسپانسیون خوراکی آسیکلوویر برای درمان هرپس زوستر، تبخال تناسلی و آبله مرغان نشان داده شده است.  یک پماد موضعی آسیکلوویر برای درمان تبخال تناسلی اولیه و هرپس سیمپلکس مخاطی غیر تهدید کننده زندگی در بیماران دچار نقص ایمنی اندیکاسیون دارد. کرم آسیکلوویر با هیدروکورتیزون برای درمان تبخال لبی عود کننده و کوتاه کردن زمان بهبود ضایعه در بیماران 6 سال و بالاتر نشان داده شده است. قرص باکال آسیکلوویر برای درمان هرپس لبیالیس عود کننده اندیکاسیون دارد. پماد چشمی آسیکلوویر برای درمان کراتیت تبخال حاد اندیکاسیون دارد.

فارماکودینامیک

آسیکلوویر یک آنالوگ نوکلئوزیدی است که از عملکرد DNA پلیمراز ویروسی و تکثیر DNA هرپس ویروس های مختلف جلوگیری می کند.آسیکلوویر پنجره درمانی گسترده ای دارد زیرا مصرف بیش از حد در بیماران سالم نادر است.

مکانیسم عمل

آسیکلوویر به دلیل اثر تیمیدین کیناز ویروسی به آسیکلوویر مونوفسفات تبدیل می شود. آسیکلوویر مونوفسفات توسط گوانیلات کیناز به فرم دی فسفات تبدیل می شود. آسیکلوویر دی فسفات توسط نوکلئوزید دی فسفات کیناز، پیرووات کیناز، کراتین کیناز، فسفوگلیسرات کیناز، سوکسینیل-CoA سنتتاز، فسفوئنول پیروات کربوکسی لوسیناتاز و آدناز به آسیکلوویر تری فسفات تبدیل می شود. آسیکلوویر تری فسفات میل ترکیبی بالاتری برای DNA پلیمراز ویروسی نسبت به DNA پلیمراز سلولی دارد و در DNA ترکیب می شود که در آن کربن های 2′ و 3′ از دست رفته باعث خاتمه زنجیره DNA می شوند. در موارد دیگر آسیکلوویر تری فسفات به قدری برای DNA پلیمراز ویروسی رقابت می کند که سایر بازها نمی توانند با آنزیم مرتبط شوند و آن را غیرفعال می کنند.

هدف اقدامات ارگانیسم
آزیرواحد کاتالیزوری DNA پلیمراز
بازدارنده
HHV-1
آزیرواحد کاتالیزوری DNA پلیمراز
بازدارنده
HHV-3

جذب

فراهمی زیستی خوراکی آسیکلوویر 10-20 درصد است اما با افزایش دوز کاهش می یابد. پماد آسیکلوویر کمتر از 0.02-9.4 درصد جذب می شود.قرص باکال آسیکلوویر و پماد چشمی حداقل جذب می شوند. فراهمی زیستی آسیکلوویر تحت تأثیر غذا نیست.

آسیکلوویر دارای میانگین T max 0.4±1.1 ساعت، میانگین C max 593.7-656.5ng/mL و میانگین AUC 2956.6-3102.5h/*ng/mL است.

حجم توزیع

آسیکلوویر 0.6 لیتر بر کیلوگرم است.

اتصال به پروتئین

آسیکلوویر 9-33 درصد پروتئین در پلاسما متصل می شود.

متابولیسم

آسیکلوویر کمتر از 15% توسط الکل دهیدروژناز و آلدهید دهیدروژناز به 9-کربوکسی متوکسی متیل گوانین و 1% 8-هیدروکسیله به 8-هیدروکسی آسیکلوویر توسط آلدهید اکسیداز اکسید می شود.

آسیکلوویر به دلیل اثر تیمیدین کیناز ویروسی به آسیکلوویر مونوفسفات تبدیل می شود. آسیکلوویر مونوفسفات توسط گوانیلات کیناز به فرم دی فسفات تبدیل می شود.  آسیکلوویر دی فسفات توسط نوکلئوزید دی فسفات کیناز، پیرووات کیناز، کراتین کیناز، فسفوگلیسرات کیناز، سوکسینیل-CoA سنتتاز، فسفوئنول پیروات کربوکسی لوسیناتاز و آدناز به آسیکلوویر تری فسفات تبدیل می شود.

مسیر حذف

اکثر آسیکلوویر به صورت داروی بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود. ،  90-92 درصد دارو می تواند بدون تغییر از طریق فیلتراسیون گلومرولی و ترشح لوله ای دفع شود. < 2٪ از دارو در مدفوع بازیابی می شود و <0.1٪ به صورت CO 2 منقضی می شود .

نیمه عمر

کلیرانس آسیکلوویر بسته به کلیرانس کراتینین بیمار از 2.5 تا 3 ساعت متغیر است. نیمه عمر پلاسمایی آسیکلوویر در طی همودیالیز تقریباً 5 ساعت است. میانگین نیمه عمر در بیماران 7 ماهگی تا 7 ساله 2.6 ساعت است.

ترخیص کالا از گمرک

کلیرانس کلیوی آسیکلوویر 248mL/min/1.73m2 است . کلیرانس کلی در نوزادان اگر 105-122mL/min/1.73m2 باشد

سمیت

علائم مصرف بیش از حد شامل بی قراری، کما، تشنج، بی حالی و بارش در لوله های کلیوی است. این علائم در بیمارانی که دوزهای بالا بدون نظارت بر تعادل مایعات و الکترولیت ها یا کاهش عملکرد کلیه دریافت می کنند، شایع تر است. در صورت مصرف بیش از حد، با مراقبت های علامتی و حمایتی درمان کنید.

محصولات

مواد تشکیل دهنده محصول 

جزء UNII CAS کلید INCHI
سدیم آسیکلوویر 927L42J563 69657-51-8 RMLUKZWYIKEASN-UHFFFAOYSA-M

 

بین المللی / مارک های دیگر
زوویر
نام تجاری محصولات نسخه ای
محصولات نسخه عمومی
محصولات بدون نسخه
محصولات مخلوط
تایید نشده / محصولات دیگر 

شناسه های شیمیایی

UNII
X4HES1O11F
شماره CAS
59277-89-3
کلید InChI
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
InChI
InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3،14H،1-2، 4H2، (H3,9,11,12,15)
نام IUPAC
2-آمینو-9-[(2-هیدروکسی توکسی) متیل]-6،9-دی هیدرو-3H-پورین-6-ون
لبخند می زند
NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(COCCO)C=N2

فرمهای مقدار مصرف

خواص
حالت
جامد
ویژگی های تجربی
ویژگی ارزش منبع
نقطه ذوب (درجه سانتیگراد) 255 درجه سانتی گراد http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.1945.html
نقطه جوش (درجه سانتیگراد) 595 http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.1945.html
حلالیت در آب 1.41 میلی گرم در میلی لیتر در 25 درجه سانتی گراد پماد چشمی آواکلر برچسب FDA
logP -1.76 http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.1945.html
نفوذپذیری Caco2 -6.15 ADME Research، USCD
pKa 2.52 و 9.35 پماد چشمی آواکلر برچسب FDA

 

خواص پیش بینی شده
ویژگی ارزش منبع
حلالیت در آب 9.08 میلی گرم در میلی لیتر ALOGPS
logP -0.95 ALOGPS
logP -1 Chemaxon
logS -1.4 ALOGPS
pKa (قوی ترین اسیدی) 11.98 Chemaxon
pKa (قوی ترین پایه) 3.02 Chemaxon
بار فیزیولوژیکی 0 Chemaxon
تعداد گیرنده هیدروژن 7 Chemaxon
تعداد اهداکنندگان هیدروژن 3 Chemaxon
مساحت سطح قطبی 114.76 Å 2 Chemaxon
تعداد اوراق قابل چرخش 4 Chemaxon
انکسار 54.63 m3 · mol -1 Chemaxon
قطبی پذیری 21.51 Å 3 Chemaxon
تعداد حلقه ها 2 Chemaxon
فراهمی زیستی 1 Chemaxon
قانون پنج آره Chemaxon
فیلتر Ghose خیر Chemaxon
قانون وبر خیر Chemaxon
قانون MDDR مانند خیر Chemaxon
منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + پانزده =