مقاله, زنان, طب سنتی, عسل درمانی

ارزیابی اثر مصرف شربت عسل خرما طی زایمان بر پیشرفت زایمان زنان

خرما

تاثیر مصرف شربت عسل خرما طی زایمان بر پیشرفت زایمان زنان

سزارین یا زایمان طبیعی؟ این سؤال در ذهن تمام مادران وجود دارد که بهترین راه برای به ‌دنیا آوردن فرزند کدام است؟ نوزادان می‌توانند به دو طریق، پا به این جهان بگذارند: زایمان طبیعی و سزارین.

زایمان سزارین چیست؟

در سزارین که نوعی زایمان غیر‌طبیعی است، نوزاد از طریق عمل جراحی و ایجاد برش‌هایی در ناحیه شکم و رحم، از بدن مادر خارج می‌گردد. در زایمان طبیعی بر خلاف سزارین نوزاد از طریق واژن از بدن مادر خارج می‌شود، هدف نهایی در هر دو روش زایمان، اطمینان از حفظ سلامت مادر و نوزاد است. اما هر یک از این روش‌ها، ممکن است برای گروهی از مادران مناسب‌تر باشد.

خرما

پیشرفت غیرطبیعی زایمان شایعترین علت سزارین است. خوردن و آشامیدن طی زایمان یکی از سیاست ها جهت پیشگیری از زایمان سخت در زنان با حاملگی کم خطر است. امروزه اطلاعات علمی کمی در مورد اثر خوردن و آشامیدن بر پیشرفت زایمان و بهترین ماده غذایی طی زایمان موجود است. این مطالعه با هدف تعیین اثر مصرف خوراکی شربت عسل خرما در طی زایمان, بر پیشرفت زایمان در زنان نخست زا انجام شده است.

روش کار: این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 90 زن نخست زا با سن بارداری 37-42 هفته و حاملگی کم خطر مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار در سال 1386 انجام شد. واجدین شرایط بطور تصادفی به سه گروه مورد (دریافت کننده شربت عسل خرما), شاهد 1 (دریافت کننده پلاسبو) و شاهد 2 (مراقبت معمول) تقسیم شدند. از اتساع دهانه رحم 4 سانتی متر تا زایمان, گروه شربت عسل خرما و پلاسبو به ترتیب شربت عسل خرما و پلاسبو (ترکیبی از آب, سدیم ساخارین و غلظت دهنده سدیم سی ام سی دریافت کردند و خوردن و آشامیدن گروه مراقبت معمول به جرعه های آب در حد رفع تشنگی محدود شد. اطلاعات به دست آمده شامل پیشرفت طبیعی زایمان و طول مدت زایمان پس از جمع آوری در سه گروه مورد مطالعه با استفاده از آزمونهای آنالیز واریانس یک طرفه, کروسکال والیس و مجذورکای تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: میزان پیشرفت طبیعی زایمان در گروه شربت عسل خرما (7/96%) بیشتر از دو گروه دیگر شامل گروه پلاسبو (7/66%) و در گروه مراقبت معمول (0/60%) بود (p<0.002), همچنین طول زایمان در گروه شربت عسل خرما (0/351 دقیقه) کوتاهتر از دو گروه دیگر شامل در گروه پلاسبو (2/484) و در گروه مراقبت معمول (7/475) بود (p<0.001).نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر مصرف خوراکی شربت عسل خرما می تواند موجب افزایش میزان پیشرفت طبیعی زایمان گردد. مصرف این نوشیدنی طی زایمان ممکن است از زایمان طولانی پیشگیری نماید اما مطالعات بیشتری در این زمینه ضروری است.

برای دانلودکامل مقاله اینجاکلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 3 =