زنان, ژل رویال

اثر ژل رویال بر کاهش علایم یائسگی

From Nature's Hive to Fertility Clinics: How Royal Jelly is Revolutionizing Infertility Treatment

نقش ژل رویال در به تعویق انداختن یائسگی

در مقاله ای که دو محقق از ایران در رابطه با استفاده از ژل رویال در کاهش علایم یائسگی به آن پرداختند نشان داد، استفاده از ژل رویال در زنان، روند یائسگی را به طور چشمگیری کاهش می دهد. با سلامت و درمان همراه شوید تا به این مقاله که در ژورنال پاب‌مد وب‌سایت پزشکی کتابخانه‌ی ملی پزشکی ایالات‌متحده است که در انستیتوی ملی سلامت آمریکا واقع شده است، بپردازیم.

نویسندگان: Seyedeh Nazanin Sharif 1Fatemeh Darsareh 2

خلاصه:
زمینه و هدف: یائسگی با ناراحتی های جسمی و عاطفی زنان همراه است و اثرات منفی عمده ای بر کیفیت زندگی آنها دارد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر ژل رویال بر علائم یائسگی بود.

مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور از خرداد تا آبان 1397 در بندرعباس انجام شد. جامعه مورد مطالعه 200 زن یائسه (60-45 سال) بودند. هر شرکت کننده روزانه 1000 میلی گرم کپسول ژل رویال یا دارونما را به مدت هشت هفته دریافت کرد.

یافته‌ها: میانگین نمره پایه یائسگی بین گروه‌ها تفاوتی نداشت. نمره یائسگی پس از 8 هفته مداخله در گروه آزمایش به طور معنی داری کاهش یافت، در حالی که کاهش در گروه کنترل معنی دار نبود.

نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مصرف روزانه ژل رویال خوراکی (1000 میلی گرم) به مدت 8 هفته در کاهش علائم یائسگی موثر است. با این حال، تحقیقات بیشتر برای تایید اثرات ضروری است.

کلیدواژه ها: مقیاس درجه بندی یائسگی; علائم یائسگی؛ ژل رویال.

 

روش درمان با ژل رویال

ژل رویال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 3 =