پوست, ژل رویال

اثر ژل رويال بر روی ترمیم زخم پوستي موش

The effect of royal jelly on the healing of skin wounds in mice

اثر ژل رويال بر روی ترمیم زخم پوستي موش

The effect of royal jelly on the healing of skin wounds in mice

اثر ژل رويال بر روی ترمیم زخم پوستي موش

بيان مسئله:

ترمیم زخم با مکانیسم پیچیده و پیشرفته ساخت مجدد اپی تلیوم در سطح زخم و تهیه ماتریکس جایگزین در پوست صورت میگیرد. در سالهای اخیر برای تسریع بهبود زخم های پوستی از محصولات طب سنتی از جمله محصولات زنبور عسل و عصاره های گیاهی کمک گرفته شده است.

هدف:

با توجه به اثرات ترمیمی، ضد باکتریایی و ضد قارچی ژل رویال، در این مطالعه به بررسی اثرات ژل رویال منطقه استان فارس بر روی زخم های پوستی موش پرداختیم.

روش و چگونگی انجام پژوهش:

این پژوهش بر روی 11 موش نر نژاد سوری با وزن متوسط 20 تا 25 گرم انجام شد. در  هر موش در روز صفر مطالعه، دو زخم به قطر 5 میلیمتر در ناحیه خلفی ایجاد شد. سپس، هر روز زخم های سمت راست با کرم 10 %ژل رویال استان فارس پوشیده شدند و زخم های سمت چپ بدون درمان پیگیری شدند. روند بهبود زخم در روزهای 3 ،5 ،7 ،14 و 21 به لحاظ مساحت زخم، بستر زخم، رنگ زخم، میزان ترشح، نوع ادم و محیط ادم مورد بررسی قرار گرفت.

با وب سایت سلامت و درمان همراه شوید تا در مورد اثر ژل رويال بر روی ترمیم زخم پوستي موش بیشتر بخوانیم.

یافته ها و نتيجه گيری:

وند بهبود زخم با ارجحیت پوشش با ژل رویال از روز سوم مشهود بود و در روز هفتم بین ترمیم زخم سمت راست و چپ موشها تفاوت معناداری مشاهده شد. با توجه به یافته های این مطالعه، چنین بنظر میرسد که ژل رویال منطقه استان فارس سرعت ترمیم و بسته شدن زخم را نسبت به زخم های بدون درمان افزایش میدهد.

نویسندگان: سارا هاشمی ،صفورا ثامنی، سيلوا رسولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =