دهان و دندان, عسل درمانی, مقاله

اثر اسپری دهانی عسل جهت درمان کمکی التهاب گلو

فارنژیت

درمان التهاب گلو

‘فارِنژیت (به انگلیسی: Pharyngitis ) یا التهاب گلو، به عنوان یک علامت در بسیاری از بیماری‌های عفونی و التهابی دستگاه تنفس فوقانی دیده می‌شود. این علامت بسیار شایع می‌باشد. بسیاری از عوامل ویروسی و باکتریال و حتی غیرعفونی باعث فارنژیت می‌شوند. فارنژیت می‌تواند باعث ورم لوزه‌ها شود و گاه با تب و سرفه همراه است.

فارنژیت

‘فارِنژیت (به انگلیسی: Pharyngitis ) یا التهاب گلو، به عنوان یک علامت در بسیاری از بیماری‌های عفونی و التهابی دستگاه تنفس فوقانی دیده می‌شود. این علامت بسیار شایع می‌باشد. بسیاری از عوامل ویروسی و باکتریال و حتی غیرعفونی باعث فارنژیت می‌شوند. فارنژیت می‌تواند باعث ورم لوزه‌ها شود و گاه با تب و سرفه همراه است.

ارزیابی بالینی اسپری دهانی عسل جهت درمان کمکی فارنژیت

 با توجه به شیوع روز افزون مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک ها گرایش روزافزونی به استفاده از درمان های جایگزین دیده میشود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر اسپری دهانی عسل جهت درمان کمکی فارنژیت انجام گرفت. روش کار: ابتدا شاخص های کیفی فیزیکوشیمیایی عسل مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس اسپریهای دهانی عسل و دارونما تهیه شدند. 70 بیمار مراجعه کننده با تشخیص ابتلا به فارنژیت, وارد مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی یک مرحله ای و دو سویه کور شدند. به هر بیمار علاوه بر درمان استاندارد, یکی از اسپریهای عسل یا دارونما داده شد. علائم بالینی بیماران در بدو شروع درمان, 24 ساعت بعد, 48 ساعت بعد, روز پنجم و روز دهم بین دو گروه مقایسه گردید.
بر اساس نتایج, شاخص های کیفی عسل در محدوده استاندارد بود. بیماران دو گروه در بدو ورود به مطالعه تفاوت معنادار دموگرافیک یا علائم بالینی نداشتند. روند بهبودی در گروه درمان مساعدتر از گروه دارونما بود, این اثر مثبت در مورد خلط صبحگاهی و بلع دردناک در 24 ساعت بعد از لحاظ آماری معنادار بود. در 48 ساعت بعد علائم تب و بلع دردناک در گروه درمان رفع شده بود در حالی که در گروه دارونما بلع دردناک تنها در 23 درصد از بیماران رفع شده بود.
به علاوه, گلودرد در 17 درصد گروه دارونما بهبود یافته بود. میانگین زمان بهبودی در گروه درمان به طور قابل / 85/71 درصد گروه درمان و 14 توجهی کمتر از گروه دارونما بود. نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از اسپری دهانی عسل به عنوان درمان کمکی جهت درمان فارنژیت در بیماران, می تواند موجب بهبودی زودتر علائم بالینی و کاهش زمان بهبودی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − یک =