دسته‌بندی نشده

اثربخشی عسل موضعی همراه با کلدکرم در مقایسه با کلدکرم به تنهایی در درمان اگزمای دست

hands patient suffering from psoriasis scaled

اگزماپوستی چیست؟

اگزما از بیماری‌های شایع پوستی است که باعث خشک شدن پوست، خارش و قرمزی آن می‌شود. این بیماری ممکن است به صورت بثورات جلدی بسیار خفیف که بسیار سریع از بین می‌رود یا زخم‌های شدید با دوره طولانی‌تر باشد. بثورات پوستی غالبا با خارش همراه هستند. از بین بردن خارش پوست از اهداف اصلی درمان این بیماری به شمار می‌آید.

hands patient suffering from psoriasis scaled

چکیده

 مقدمه و هدف:

اگزما یک بیماری التهابی مزمن شایع در پوست است که موجب کاهش کیفیت زندگی بیماران می شود. هدف از این مطالعه, مقایسه اثربخشی عسل موضعی همراه با کلدکرم با کلدکرم به تنهایی در درمان اگزمای دست بود.
مواد و روش ها:
در این کارآزمایی بالینی, 72 بیمار مبتلا به اگزمای دست به 2 گروه مساوی 36 نفری تقسیم شدند. برای یک گروه عسل و مخلوط کلدکرم و برای گروه دیگر فقط کلدکرم تجویز شد. بیماران روزی 2 بار به مدت 21 روز به صورت موضعی دارو را به محل مورد نظر می مالیدند. سپس نتایج به دست آمده از بهبودی علائم شامل خشکی پوست, قرمزی, خارش و پوسته پوسته شدن به وسیله پزشک و نیز خود بیمار, مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در سطح معنی داری کمتر از 0.05 تجزیه و تحلیل شد.
نتایج:
در گروه عسل موضعی و کلدکرم 26 نفر (36.1%) ازنظر پزشک بهبود یافتند و 9 نفر (12.59%) بهبود نیافتند, درحالی که در گروه کلدکرم به تنهایی, 6 نفر (8.3%) ازنظر پزشک بهبود یافتند و 30 نفر (41.7%) بهبودی نیافتند که این اختلاف ازنظر آماری معنی دار بود (P<0.001) در گروه عسل موضعی و کلدکرم 26 نفر (36.1%) احساس بهبودیافتگی و 9 نفر (12.59%) احساس عدم بهبود می کردند, درحالی که در گروه کلدکرم به تنهایی این فراوانی ها به ترتیب 6 نفر (8.2%) و 30 نفر (41.7%) بود و این اختلاف نیز ازنظر آماری معنی داری بود (P<0.001).
نتیجه گیری:
با توجه به تاثیر عسل در درمان اگزما پیشنهاد می شود از عسل طبیعی در کنار سایر روش های درمانی برای درمان اگزما استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 13 =